Jedna z modelowo działających firm sektora telekomunikacyjnego w Hiszpanii. Ponad 16 lat niezależnej działalności w zakresie usług inżynieryjnych i konsultingowych, a także zarządzania i realizacji kluczowych projektów dla największych hiszpańskich firm w branży. Specjalizuje się m.in. w telefonii komorkowej, sieciach światłowodowych, radiowych i telewizyjnych.

Telefonia komórkowa

Projektowanie, wprowadzanie nowych standardów, planowanie, zarządzanie techniczne i infrastrukturalne dla nowych wdrożeń sieci telefonii komórkowej ( GSM / DCS / UMTS / LTE ) czy ( SWPS ) stacji bazowych telefonii komórkowej, inżynieria projektowa i optymalizacji radiolinii, łącz radiowych.
 • Pomoc techniczna przy nowych instalacjach i adaptacji stacji bazowych telefonii komórkowej
 • Projekty nowych lokalizacji stacji bazowych, ułatwianie adaptacji do obowiązujących norm dla nowych operatorów, nowych technologii i/lub sprzętu.
 • Przygotowanie i adaptacja specyfikacji technicznych.
 • Projekty techniczne konstrukcji i adaptacji EBTM
 • Kierownictwo techniczne robót oraz koordynacja BHP w fazie projektu oraz przy jego uruchomieniu
 • Projektowanie oraz obsługa prac administracyjnych związanych z wdrażaniem sieci swiatłowodowych, jej użytkowaniem oraz wszelkiego rodzaju procedury związane z legalizacją i uruchomieniem stacji bazowych
 • Planowanie i projekty  z zakresu łączności radioliniowej Microvawe.
 • Pomiary natężenia pola elektromagnetycznego wokół stacji bazowych

Sieci światłowodowe

Projektowanie i pełna obsługa infrastruktury nowych sieci światłowodowych od poziomu konstrukcji, przez dystrybucję i dostęp, po projektowanie i obsługę instalacji dla operatorów. Wdrażanie sieci FTTN, FTTC, FTTB, FTTH.
 • Pomoc techniczna przy projektowaniu nowych linii i połączeń sieci światłowodowych z węzłami komunikcji, punktami dostępu klienta, hot spotami, FTTx, itp.
 • Projekty techniczne konstrukcji i układania nowych sieci światłowodowych.
 • Obsługa prac administracyjnych związanych z udzieleniem pozwoleń na budowę i użytkowanie nowych sieci światłowodowych.
 • Koordynacja techniczna z uwzględnieniem BHP w fazie wstępnej i wykonawczej
 • Projektowanie sieci światlowodowych, pomoc techniczna przy ich instalacji, a także obsługa prac administarcyjnych w celu udostępnienia studzienek kanalizacyjnych sieci dla innych operatorów (wnioski, nadzór, ponowne wdrożenie i aprobata wniosku o udostępnieniu infrastruktury)
 • Inwentaryzacja sieci w Systemie Informacji Geograficznej dla Operatorów (Aracne, PNI, itp).

Sieci radiowe i telewizyjne

Projektowanie i zarządzanie infrastrukturą dla sieci radiowych i telewizyjnych zarówno analogowych, jak i cyfrowych; lokalizacja węzłów komunikacyjnych, wież transmisyjnych, wypełniaczy sygnału i routerów.
 • Licencjonowanie projektów sieci swiatlowodowych.
 • Realizacja prac budowlanych obiektów, niskiego i wysokiego napięcia , wentylacji i klimatyzacji, uziemienia i pomieszczeń technicznych.
 • Nadzór BHP w fazie projektu i realizacji.
 • Nadzorowanie prac i robót, kontrola jakości, zarządzanie techniczne i koordynacji Bezpieczeństwa w fazie realizacji.
 • Badania wpływu na środowisko i badania stanu gleby.
 • Obsługa prac administracyjnych związanych z udzieleniem pozwoleń administracyjnych.

Doświadczenie

Telekomunikacja

 • Projekty i kierownictwo techniczne dla ponad 5700 lokalizacji stacji bazowych dla sieci telefonii komórkowej Vodafone.
 • Projekty i kierownictwo techniczne dla ponad 3700 lokalizacji stacji bazowych dla innych operatorow sieci telefonii komórkowej.
 • Ponad 2000 pomiarów natężenia pola elektromagnetycznego wokół stacji bazowych.
 • Ponad 1450 projektów i dyrekcji technicznej dotyczących infrastruktury światłowodowej na terenie Andaluzji i Extremadury.
 • Ponad 1630 Licencji Miejskich dla nowych stacji bazowych telefonii komórkowej.
 • Ponad 6400 raportów technicznych
 • Ponad 3860 projektów i dyrekcji technicznej dotyczących stacji bazowych telefonii komórkowej dla klienta Vodafone.
 • Ponad 1940 projektów i dyrekcji technicznej dotyczących stacji bazowych telefonii komórkowej dla innych operatorów sieci komórkowych.
 • Ponad 1900 raportów z pomiarów natężenia pola elektromagnetycznego.
 • Ponad 875 projektów i dyrekcji technicznej dotyczących infrastruktury światłowodowej na terenie Andaluzji i Extremadury.

Sieci światłowodowe

 • Projekt sieci światłowodowej dla klientów dostwacy usług multimedialnych Jazztel (FTTH) oraz obsługa formalności i sprawowanie kierownictwa technicznego.
 • Projekt sieci światłowodowej dla klientów dostwacy usług multimedialnych Movistar (FTTH) oraz obsługa formalności i sprawowanie kierownictwa technicznego.
 • Projekt FTTN dla France Telecom: aktualnie Ecointegral zajmuje się rozmieszczeniem i połączeniem sieci światłowodowej France Telecom do istniejących węzłów w miastach Malaga, Sevilla i Las Palmas de Gran Canaria.
 • Projekt 7G i 32G  Vodafone: Ecointegral zajmował  się rozmieszczeniem i połączeniem sieci światłowodowej do istniejących węzłów w głównych miastach Andaluzji i Extremadury.
 • Projekt przyłączenia do punktów dostepu  położonych na terenach wiejskich: Ecointegral odpowiedzialny jest za projekt od strony inżynieryjnej administracyjnej i pełni rolę kierownictwa technicznego  w wielu ważnych projektach dotyczących połączenia sieci światłowodowej z punktami dostępu położonymi na terenach wiejskich sieci Vodafone w Andaluzji i Extremadurze.
 • Projekt sieci światłowodowej dla klientów dostawców usług multimedialnych Vodafone y Orange(FTTH) oraz obsługa formalności i sprawowanie kierownictwa technicznego.
 • Projekt ‘’Superfibra de Vodafone’’: Ecointegral zajmował się projektem od strony inżynierskiej a także  doprowadzeniem światłowodów do Centrali Telefonicznych (OBA).

Telefonia komórkowa

 • Projekt Ran Refresh dla Vodafone: Ecointegral zajmuje się projektem od strony inżynierskiej dla klienta Ericsson. Przewidywany czas trwania projektu to 4 lata w ciągu których Ericsson odnowi całą infrastrukturę 2G i 3G należącą do Vodafone.
 • Projekt Single Ran dla Vodafone: Aktualnie Ecointegral zajmuje się rozbudową infrastruktury sieci stacji bazowych na obszarach wiejskich (GSM y UMTS 900).
 • Projekt PórTico Vodafone dla Junta de Andalucía: Ecointegral wykonał projekt oraz go nadzorował dotyczący rozbudowy sieci szerokopasmowej dla kilkuset gmin w Andaluzji.
 • Budowa infrastruktury UMTS (Nokia-Siemens) dla operatora sieci komórkowej Movistar: Ecointegral zajmuje sie od strony inżynierskiej budową infrastruktury UMTS dla Movistar poprzez instalatorów NSN.
 • Projekt budowy infrastruktury 2G y 3G dla Vodafone: Ecointegral zajmuje sie od strony inżynierskiej budową infrastruktury  2G y 3G dla Vodafone.
 • Projekt budowy infrastruktury 2G y 3G dla France Telecom: Ecointegral zajmuje sie od strony inżynierskiej budową infrastruktury  2G y 3G dla France Telecom.
 • Projekt Renove Vodafone: Ecointegral zajmuje sie od strony inżynierskiej wymianą GSM i DCS na markę Ericsson dla Vodafone.