Podstawową misją Ecointegral jest profesjonalna obsługa każdego projektu na wszystkich etapach jego realizacji, począwszy od planowania, poprzez obsługę, aż do uruchomienia i oddania do użytku Klientowi. Firma Ecointegral zapewnia każdemu Klientowi najwyższej jakości obsługę inżynieryjną i konsultingową, w każdym sektorze swojej działalności. Jednocześnie przykłada znaczną wagę do ciągłego wzrostu swojego prestiżu, osiągania jak najlepszych rezultatów, a także stwarzania jak najbardziej optymalnych warunków pracy, w których każdy pracownik może rozwijać własną ścieżkę kariery, zorientowaną na ciągłe podnoszenie kwalifikacji zarówno zawodowych, jak i osobistych.

WIZJA. Motywacja, która napędza nas do działania.

  • Stworzyć grupę profesjonalistów w dziedzinie inżynierii pracujących wspólnie dla najlepszych firm z naszego sektora
  • Wprowadzić na rynek wyspecjalizowane, profesjonalne usługi i wartość dodaną
  • Stworzyć długoterminowe relacje między współpracownikami, partnerami i klientami, oparte na zaufaniu i perfekcjoniźmie.

MISJA. To co chcemy osiągnąć.

  • Dostarczać specjalistyczną wiedzę w dziedzinach mających duży wpływ na jakość życia ludzi i środowisko naturalne
  • Proponować rozwiązania, które zapewniają satysfakcję klientów, zdobywając ich zaufanie i sympatię

STRATEGIA Jak to osiągniemy.

  • Przyciągając największe talenty, zmieniając ich w lepsze osoby i wartościowych profesionalistów dzięki ich własnej pracy
  • Nad celami komercyjnymi firmy stawiamy naszą kadrę, szkolenie i podnoszenie jej kwalfikacji zawodowych, aby jej członkowie mogły swoją wiedzą służyć społeczeństwu
  • Zdobywając zaufanie i przywiązanie społeczeństwa dzięki etycznemu postępowaniu
  • Optymalizować nasze działania w celu spełnienia naszych zobowiązań, realizacji businessplanu, a także osiągnięcia wzrostu finansowego

WARTOŚCI. Klucze do naszych zachowań.

  • Niezależność,szczerość, powołanie i pasja to nasze wartości korporacyjne.