ECOINTEGRAL INGENIERÍA, S.L jest niezależną firmą inżynieryjną świadczącą usługi w zakresie zaawansowanej inżynierii i doradztwa. Powstała z doświadczenia grupy profesionalistów oddanych idei wysokiej jakości i wydajności wykonywanej pracy, opartej na innowacyjnym podejściu oraz odpowiedzialnym stanowisku wobec zagadnień ochrony środowiska.

Pokaźna ilość zrealizowanych projektów na terenie całej Hiszpanii, jak również w innych krajach, pozwoliła zdobyć firmie Ecointegral uznanie we wszystkich sektorach swojej działalności.

Dzięki swojej całkowitej niezależności i elastyczności, Ecointegral posiada przewagę konkurencyjną nad wieloma innymi firmami inżynierskimi, które są związane umowami lojalnościowymi lub różnego rodzaju formami współpracy z firmami budowlanymi, instalacyjnymi oraz producentami i innymi zakładami, co może powodować konflikt interesów w procesie planowania, projektowania, doradztwa i kierownictwa technicznego.

Dzięki swojej niezależności, zaawansowanym zasobom oraz wysoko wykwalifikowanemu, oddanemu i systematycznie szkolonemu personelowi technicznemu, Ecointegral to firma ciesząca się zaufaniem wielu znaczących firm przy realizacji ich projektów.